Jouw privacy

Privacyverklaring Riena Swaanen Vitaalveldtherapie

Jouw privacy is belangrijk. Riena Swaanen Vitaalveldtherapie neemt jouw privacy serieus en zal jouw informatie op een veilige manier verwerken. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens worden verzameld, op welke manier en met welk doel. Mocht je vragen hebben, verzoek ik je contact op te nemen.

Contactgegevens
Website: www.rienaswaanen.nl
Adres: Landrop 29, 5528 NA Hoogeloon
E-mail: info@rienaswaanen.nl
Tel.: 06 – 19 93 43 42

Jouw dossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Het dossier bevat alleen de strikt noodzakelijke gegevens die van belang zijn voor de behandeling. Ik verzamel de volgende gegevens.

 • Contactgegevens:
  Naam, adresgegevens, telefoonnummer,  e-mailadres en geboortedatum.
 • Gegevens m.b.t. jouw gezondheid:
  Klachten,  medicijnen, supplementen, welke operaties je bent ondergaan, zwangerschap, of je een pacemaker of idd hebt.

Jouw privacy waarborgen
Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig om ga met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier en heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik bij waarneming tijdens afwezigheid, ook dit gebeurt alleen met jouw expliciete instemming.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de factuur kan worden opgesteld.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de nota
Op de nota die je ontvangt staan de volgende gegevens:

 • Jouw naam, adres en woonplaats
 • Jouw geboortedatum
 • De datum van behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘vitaalveldmeting / behandeling’
 • Het klantnummer / notanummer
 • De kosten van het consult en de betaalwijze.

Online gegevens
Door het toepassen van een SSL beveiliging op de website worden gegevens veilig ingevoerd zonder tussenkomst van externe systemen die de gegevens willen onderscheppen. 

Voor analytische doeleinden worden op rienaswaanen.nl de bezoekgegevens bijgehouden, waaronder jouw IP-adres, locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op de website, internetbrowser en apparaat type. Lees het volledige cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rienaswaanen.nl. Wanneer je contact opneemt omtrent jouw persoonsgegevens dan zal er, indien dit niet in strijd is met de wetgeving, zo snel als mogelijk is op gepaste manier actie worden ondernomen.